Đồng hồ nhiệt độ

Nhiệt kế Yamaki 0-160 độ

Liên hệ