Đồng hồ nhiệt độ

Nhiệt kế Yamaki 0-200 độ

Liên hệ